Công đoàn cơ sở Pvtrans Quảng Ngãi

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PVTRANS QUẢNG NGÃI

Tổ chức công đoàn cơ sở PVTrans Quảng Ngãi được thành lập 2011 theo quyết định số 05/QĐ-CĐVTDK ngày 14/02/2011 đến nay, Công đoàn cơ sở PVTrans Quảng Ngãi đã tiến hành đại hội 3 lần, hiện nay BCH công đoàn cơ sở có 03 đồng chí,  có 41 đoàn viên, trong đó có  34 nam, 07 nữ. Nhìn chung, tất cả đoàn viên công đoàn cơ sở có tuổi đời trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Công đoàn cơ cấp trên Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tạo điều kiện và nhờ sự phấn đấu tích cực của đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở PVTrans Quảng Ngãi đã có những bước phát triển rõ rệt cả về chất và về lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn tại đơn vị. 

Tập thể đoàn viên công đoàn cơ sở đã tham dự đầy đủ các chương trình hoạt động của  Đảng, chính quyền và công đoàn các cấp phát động, hưởng ứng và vận động cán bộ đoàn viên trong đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, đóng góp gây các quỹ từ thiện. Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên trong đơn vị ốm đau, thăm hỏi các gia đình đoàn viên trong Công ty có việc hiếu, việc hỷ. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm đều đặn cho đoàn viên trong Công ty. Hàng năm vào các dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6 và rằm Trung thu, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cho các Cháu thiếu nhi là con của CBCNV toàn Công ty.

Toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thảo chuyên đề do Đơn vị, Tổng Công ty và Tập đoàn tổ chức.

Đã thu và trích nộp đủ và đúng hạn công đoàn phí, các khoản đóng góp, ủng hộ khác về Công đoàn Tổng Công ty theo quy định.

BCH Công đoàn cơ sở đã tham gia tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến CBCNV như tham gia tham mưu và có ý kiến trong việc xây dựng Thang bảng lương, Thỏa ước lao động tập thể,…  Xét nâng lương sớm trước thời hạn đảm bảo theo đúng tỷ lệ quy định và đúng đối tượng. Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, kiện toàn tổ chức Công ty, đồng thời tiếp tục xem xét, đưa vào kế hoạch bồi dưỡng những đoàn viên trẻ, có chuyên môn, trình độ để tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.

Công đoàn PVTrans Quảng Ngãi cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ tại đơn vị. Đảm bảo cho chị em được nghỉ và hưởng chế độ thai sản, sinh con, hỗ trợ khi ốm đau phải điều trị dài ngày ở bệnh viện theo đúng quy định. Tham gia các hoạt động nữ công, chia sẻ những khó khăn của chị em, động viên giúp đỡ chị em hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt phong trào đối với đoàn viên nữ như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Công đoàn cơ sở luôn chủ động thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện cho chị em tham gia vào các hoạt động nhân dịp ngày 8/3 và 20/10 hàng năm.

Công đoàn Cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với Chi ủy và Lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, động viên đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn đã cùng Đoàn Thanh niên giúp đỡ các đoàn viên thanh niên ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào đội ngũ của Đảng.

Hàng năm, BCH Công đoàn cơ sở tổng hợp đề xuất lên Công đoàn cấp trên khen thưởng những đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.