Dịch vụ của PVTRANS Quảng Ngãi

Với năng lực, kinh nghiệm và chiến lược phát triển, PVTrans Quảng Ngãi hoàn toàn tin tưởng đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời PVTrans Quảng Ngãi cũng luôn chú trọng phát triển các dịch vụ để trở thành một trong những công ty hàng đầu thực hiện các dịch vụ hàng hải, dầu khí tốt nhất ở thị trường Việt Nam cũng như trong khu vực.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều mảng có liên quan và được thể hiện ở bên dưới:

taubien12

Dịch vụ đại lý tàu biển

Chuyên cung cấp dịch đại lý tàu biển cho các tàu vận chuyển dầu thô và tàu vận chuyển sản phẩm xăng, dầu, LPG. Ngoài …

Chi tiết →
lpg

Dịch vụ kinh doanh LPG chai

Trạm kinh doanh LPG – Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi được đơn vị đầu tư xây mới hoàn toàn với …

Chi tiết →
vận chuyển hàng hoá

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường biển. Công ty chúng tôi đang là đơn vị vận chuyển hạt …

Chi tiết →