Pvtrans Quảng Ngãi tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

PVTRANS QUẢNG NGÃI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chiều ngày 19/12/2018, Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai KH năm 2019 và Hội nghị người lao động. Đặc biệt, năm nay đơn vị đã tổ chức Hội nghị tại chính Trụ sở Văn phòng – Cơ ngơi vừa mới được đầu tư xây dựng của đơn vị. Đến tham dự Hội nghị có Ông Phạm Việt Anh, Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Ban chuyên môn Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Năm 2018 PVTrans Quảng Ngãi đã triển khai cung cấp các dịch vụ gồm: Dịch vụ đại lý tàu biển, kinh doanh LPG, vận chuyển hàng hóa và một số dịch vụ khác. Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng PVTrans Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động SXKD, đầu tư. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành công tác đầu tư dự án Trạm nạp cung cấp khí gas và đưa vào hoạt động trong tháng 7/2018. Kết quả, năm 2018 doanh thu dự kiến đạt 161 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,25 tỷ đồng. Tuy chưa đạt KH Tổng Công ty giao, nhưng với tinh thần vượt qua khó khăn, chủ động triển khai hoạt động SXKD, đầu tư, PVTrans Quảng Ngãi đã được Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị.

Bà Hà Thị Bích Vân, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty báo cáo hoạt động công đoàn tại Hội nghị

Ông Phạm Việt Anh, Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tăng Giấy khen cho 02 tập thể xuất sắc, 02 tập thể tiên tiến và 03 cá nhân.

Bước sang năm 2019, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV PVTrans Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Tổng Công ty giao.