PVTrans tự hào là đơn vị vận tải biển duy nhất trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, PVTrans đang sở hữu đội tàu gồm 28 chiếc phục vụ an toàn và hiệu quả cho thị trường trong nước và quốc tế, cungcấp các dịch vụ chính như sau:
  • Tàu chở dầu thô: Số lượng 4 tàu; Tổng trọng tải 418,106 DWT
  • Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất: Số lượng 9 tàu; Tổng trọng tải 157,365 DWT
  • Tàu chở khí hóa lỏng:  Số lượng 13 tàu; Tổng trọng tải 42,503 DWT
  • Tàu chở hàng rời: Số lượng 2 tàu; Tổng trọng tải 83,133 DWT
  • Tàu FSO/FPSO: Số lượng 2 tàu; Tổng trọng tải 199,165 DWT