PVTRANS Thành Lập Chi Nhánh Tại Quảng Ngãi

Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi đối với chiến lược phát triển tổng thể trong thời gian tới của ngành Dầu khí Việt Nam tại khu vực này, PVTrans đã thành lập chi nhánh của Tổng công ty tại Quảng Ngãi.

Với một loạt các dự án trọng điểm của PVTrans đang triển khai tại Quảng Ngãi như Dự án đóng mới 3 tàu vận tải dầu thô, Dự án Khu bảo thuế, Dự án cảng số 3 và đặc biệt là công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển sản phẩm đầu vào và đầu ra cho nhà máy lọc dầu số 1 (Dung Quất), sự ra đời của Chi nhánh PVTrans tại Quảng Ngãi có ý nghĩa quan trọng, cấp bách để hiện thực hóa mục tiêu phát triển của PVTrans tại khu vực miền Trung.

Chi nhánh PVTrans Quảng Ngãi sẽ là đơn vị đại diện cho PVTrans xúc tiến công việc với các cơ quan quản lý Nhà nước và các đối tác tại địa phương để triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty tại Khu kinh tế Dung Quất nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.